ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทรัพย์ทวี กลิ่นผกา (ทรัพย์)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น :
อีเมล์ : suptawkl@kku.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: งานเภสัชกรรม รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 พ.ย. 2563,13:43 น.   หมายเลขไอพี : 202.12.97.208


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล