ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.พ. 66 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ
online / ชุดปฏิบัติการ โรงเรียนสมเด็จ
03 ต.ค. 63 เรียนเชิญคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
เรียนเชิญคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 09.00 น. จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดไทย/ชุดสุภาพ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร/โรงเรียนสมเด็จ
13 ส.ค. 63 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจนำจำนวนนักเรียนโรงเรียนสมเด็จ
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจนำจำนวนนักเรียนโรงเรียนสมเด็จ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดประจำวัน/ชุดลูกเสือ รร.สมเด็จ
31 ก.ค. 63 ขอเชิญคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีถวายบังคมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๔ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีถวายบังคมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ ๔  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดโทนเหลือง,เสื้อเหลือง โรงเรียนสมเด็จ
19 ก.ค. 63 พิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคล เพิ่มพูนอายุ ดร.ชัชวาลย์ วาระนุช
พิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคล เพิ่มพูนอายุ ดร.ชัชวาลย์ วาระนุช (ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จ) 
ชุดสุภาพ (สีเหลือง) โรงเรียนสมเด็จ
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสมเด็จจะทำการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ณ อาคารโดมโรงเรียนสมเด็จ เวลา 08.30 - 15.30
ชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสมเด็จ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสมเด็จกำหนดวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนสมเด็จ  ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30-11.30 น. ณ.อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสมเด็จ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
อาคารโดมอเนกประสงค์ / ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ โรงเรียนสมเด็จ
08 มิ.ย. 61 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสมเด็จ ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสมเด็จจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสมเด็จ ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์
อาคารโดมโรงเรียนสมเด็จ/ชุดลูกเสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05 มิ.ย. 61 ประชุมคณะครูเรื่องการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่
วันอังคาร ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เรียนเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสมเด็จ เวลา 11.50 น.
ห้องประชุมเล็ก/ชุดสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
02 มิ.ย. 61 เชิญคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ ณ บ้านเตาไห จ.ยโสธร
เชิญคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ ณ บ้านเตาไห จ.ยโสธร
ชุดสุภาพ พระครูวิบูลธรรมาภรณ์
12 ส.ค. 60 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร เวลา๐๗.๐๐น.
ชุดสุภาพโทนสีฟ้า รร.สมเด็จ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
พิธีสวดมนต์ ๔ ศาสนาเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
ชุดสุภาพ/โทนสีฟ้า โรงเรียนสมเด็จ
31 ก.ค. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
09 ก.ค. 60 อัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน มาถวาย ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
08 ก.ค. 60 อัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน มาประดิษฐานบริเวณศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
27 มิ.ย. 60 กิจกรรม อุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ครั้งที่4 "สถานศึกษางาม อารามสะอาด"
จังหวัดอุบลราชธานี  หอการค้า เทศบาลนครอุบล ร่วมกับภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน จัดกิจกรรมอุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ครั้งที่4 "สถานศึกษางาม อารามสะอาด" วันที่ 27มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
ชุดปกติ เทศบาลนครอุบลราชธานี
24 มิ.ย. 60 กิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอน Olympic Day 2017
กิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอน Olympic Day 2017 วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนรับเสื้อ 10,000 ตัว เวลา 04.00-05.00น.
กิจกรรมเริ่มเวลา 06.00 น. ณ ลานเทียน ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
-กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.8 ก.ม.
-กิจกรรมการเดิน ระยะทาง 4.5 ก.ม.
ตามเส้นทาง 3 พระเจ้าใหญ่ 4 พระแก้ว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละ/ออกกำลังกาย รองเท้าผ้าใบ จ.อุบลราชธานี
17 มิ.ย. 60 ประชุมครูทุกท่าน ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสมเด็จ
16 มิ.ย. 60 ทำบุญเลี้ยงพระ อาคารเทพกวี ณ โรงเรียนสมเด็จ จ.อุบลราชธานี
ทำบุญเลี้ยงพระ อาคารเทพกวี โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารสมเด็จ /ชุดสูทโรงเรียนสมเด็จ
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสมเด็จ ปีการศึกษา 2560
09 มิ.ย. 60 ถึง 11 มิ.ย. 60 เข้าค่ายพุทธธรรม ชั้น ม.1 - ม.6 ณ โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
02 มิ.ย. 60 ถึง 03 มิ.ย. 60 งานอายุวัฒนมงคล 6 รอบ พระวิบูลธรรมาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ
23 พ.ค. 60 พิธีอำลา ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสมเด็จ
16 พ.ค. 60 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2559
25 ก.พ. 60 กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน
24 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6
28 พ.ย. 59 โครงการ บรรพชา อุปสมบท
25 พ.ย. 59 กิจกรรมแปรอักษร โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
29 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
19 ส.ค. 59 ถึง 20 ส.ค. 59 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา
11 ส.ค. 59 ถึง 12 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
04 ส.ค. 59 นักเรียน ชั้น ม.3 - ม.6 เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
16 พ.ค. 59 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
13 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
12 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ชั้นปฐมวัย
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
27 ก.พ. 59 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
20 ก.พ. 59 เปิดอาคาร 96 ปี พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
13 ก.พ. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียน
01 ธ.ค. 58 สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก
27 พ.ย. 58 ถึง 30 พ.ย. 58 สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมโท และนักธรรมเอก
24 พ.ย. 58 ถึง 25 พ.ย. 58 สอบ Pre-Onet ชั้น ป.6 ม.3 ม.6
20 พ.ย. 58 กีฬาสีภายในโรงเรียนสมเด็จ
24 ก.ย. 58 ประชุมกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร โรงเรียนสมเด็จ
02 ส.ค. 58 วันทักษิณานุประทาน
31 ก.ค. 58 แห่เทียนเข้าพรรษา
28 ก.ค. 58 ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับเขต