รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสมเด็จ
เลขที่ 1 ถ.สุปัฎน์   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045-255923 เบอร์แฟกส์ 045-240463
Email : somdejschool2555@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :