เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนสมเด็จ
เพลง มาร์ชโรงเรียนสมเด็จ

โรงเรียนของเราเป็นหนึ่ง  ซาบซึ้งใจ  ในความเป็นมา  แต่ก่อนเป็น  อุบลวิชาคม
แต่ก่อนเป็น  อุบลวิชาคม  เพื่อให้เหมาะสม  ในการพัฒนา  ปัจจุบันชื่อว่า  สมเด็จ
"สมเด็จ"เป็นนามมงคล  ชาวอุบลซึ้งใจนักหนา  
โรงเรียนเราได้พัฒนามา  เป็นแหล่งวิชา  สร้างสรรค์เด็กไทย
โรงเรียนของเราก้าวหน้า  วิชา  ไม่เป็นรองใคร  ชื่อเสีียง  ของเราเกริกไกร
เด็กๆก็มีวินัย  สมความตั้งใจ  บรรพชน  สร้างมา
อุบลเป็นเมืองนักปราชญ์  ทวยราษฎร์  ใฝ่ธรรม  ค้ำจุน
อุบล  ดินแดนดอกคูณ  อุบล  ดินแดนดอกคูณ  มีแม่น้ำมูล  เป็นสื่อสัมพันธ์
สามัคคี  รักกันไว้เถิด  เราเชิด  ชู  อุบล  หากใคร  เขาได้มายล
เหมือนมีมนต์  สวรรค์ผูกใจ  เหมือนมีมนต์  สวรรค์ผูกใจ

  คำร้อง : อ.อุทัย   ประคองพันธิ์
ทำนอง  เรียบเรียง  สร้างดนตรี : หน่อง-ธนกฤต   จงจิตต์
ขับร้อง : วัชรี   วรรณลี / นักร้องหมู่
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.56 MB