ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนสมเด็จ ร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ ที่16 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,10:17   อ่าน 18 ครั้ง