ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ ที่22 มกราคม 2564 พิธีมอบรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรอุดหนุนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คุณครูที่ได้รับรางวัลได้แก่ ผู้ช่วยสุรีย์รัศม์ คำถาปัตน์ (รางวัลผู้บริหารดีเด่น) คุณครูปิยรัตน์ รอบรู้ (ครูผู้สอนดีเด่นระดับประถม) คุณครูเบญจภรณ์ ดีการกล (ครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยม) ว่าที่ร้อยตรีรัฐศาสตร์ แสนเสาร์ คุณครูปวีณา มูลมั่ง (บุคลากรผู้สนับสนุนดีเด่น) มอบรางวัลโดยพระวิบูลธรรมาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,18:21   อ่าน 79 ครั้ง