ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลห้องเรียนสะอาดโรงเรียนสมเด็จ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนสมเด็จ มอบรางวัลห้องเรียนสะอาด ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยเป็นห้องที่สะอาดที่สุดในภาคเรียนที่1 ขอให้นักเรียนทุกคนดูเป็นแบบอย่างและรักษาสะอาดของโรงเรียนด้วยครับ
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,18:25   อ่าน 95 ครั้ง