ภาพกิจกรรม
ติดตามและให้คำชี้แนะงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยท่านศึกษานิเทศก์สุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
วันอังคาร ที่ 29พฤศจิกายน 2565    
ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสมเด็จ ขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์สุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้ามาติดตามและให้คำชี้แนะ ในส่วนของงานประกันคุณภาพในวันนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,10:14   อ่าน 45 ครั้ง