ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สพป.อบ. เขต ๑ นักเรียนโรงเรียนสมเด็จ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และนักเรียนโรงเรียนสมเด็จระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,11:16   อ่าน 75 ครั้ง