ภาพกิจกรรม
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนสมเด็จ เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยได้รับการอบรมจากคณะวิทยากร ศูนย์พลังจิตตานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี อบรม ณ ศูนย์พลังจิตตานุภาพ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,11:25   อ่าน 74 ครั้ง