ภาพกิจกรรม
โครงการ "พัฒนาการเรียนรู้สู่น้อง"
โรงเรียนสมเด็จขอขอบคุณ นักศึกษากลุ่มโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่น้อง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (สังคมศาสตร์) รายวิชาจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการ "พัฒนาการเรียนรู้สู่น้อง" ในวันอังคาร ที่10 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสมเด็จ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,13:19   อ่าน 30 ครั้ง