ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการพัฒนาการศึกษาการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
วันอังคาร ที่ 29พฤศจิกายน 2565 
ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสมเด็จ ขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 3 ท่าน ดร.ดรุภัค  เชาว์ศรีกุล ดร.ทะนงศักดิ์ สินทรัพย์ และนายวสวัตติ์ ถึงประชา ได้เข้ามานิเทศการพัฒนาการศึกษาการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,10:02   อ่าน 79 ครั้ง