ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสมเด็จ ประกาศรับสมัครงาน
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
โรงเรียนสมเด็จ ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๔ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมเด็จ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การร้องเพลงสากล ประเภทชาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับทีมแอโรบิกโรงเรียนสมเด็จ ได้เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนสมเด็จ การแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสมเด็จ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสมเด็จ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสมเด็จ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสมเด็จ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสมเด็จ ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสมเด็จ ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมเด็จ ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
ติดตามและให้คำชี้แนะงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยท่านศึกษานิเทศก์สุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
นิเทศการพัฒนาการศึกษาการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 65
โรงเรียนสมเด็จประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65