กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ บุญวัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0620642858
อีเมล์ : nlpsweet.nat@gmail.com

นางแคทริยา ไชยวงศ์
ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทร : 0863521891
อีเมล์ : cattcit.oo1@gmil.com