ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แม่และครูดีเด่น 2563
ชื่ออาจารย์ : นางกนกลักษณ์ ภิรมย์ลาภ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5/2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,14:22  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แม่และครูดีเด่น 2563
ชื่ออาจารย์ : นางยุวรี แดงอาจ
ตำแหน่ง : ครู อนุบาล 3/2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,14:21  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..